Pomôž planéte a podporuj lokálnych výrobcov

01/03/2022
Nakupovaním od lokálnych výrobcov pomôžeš Ukrajine

Z každej jednej objednávky na www.ekokrajina.sk ide 10 % z našej provízie z predaja na pomoc pre Ukrajinu. Uprednostni nákup od lokálnych výrobcov, podporíš nie len ich, ale aj pomôžeš ľuďom na Ukrajine.

Konktrétne posielame na zdravotnú pomoc Červený kríž na pomoc obyvateľom Ukrajiny, register zbierok SVS-OVS2-2022/018022, IBAN: SK65 0200 0000 0000 0066 5555

Prihlás sa na odber zľiav a noviniek od blízkych výrobcov tu:


Prečo je lokálne nakupovanie dôležité?